Welkom

Voor aanmeldingen, telefonisch advies of vragen staan ​​wij tot uw beschikking. Bel ons, we adviseren u graag, ook in het Nederlands:

Tel.: 02821/973373


Zorgeloos communiceren is niet altijd vanzelfsprekend. Problemen met spraak, taal of stem veroorzaken voor veel mensen merkbare negatieve gevolgen. We bieden professioneel advies, diagnostiek en therapie voor alle spraak-, slik- en taalstoornissen. In onze vriendelijke en toegankelijke ruimtes in het Tönnissen Center Kleve ondersteunen we u bij het realiseren van uw doelen.

Wij behandelen kinderen, adolescenten en volwassenen met:

  • spraakstoornissen
  • spraakstoornissen
  • stemstoornissen
  • dysfagie
  • slechthorendheid
  • dyslexie
  • dyscalculie

We zijn een enthousiast en geëngageerd team dat grote waarde legt op het open en transparant communiceren en op het werken met de patiënt en zijn omgeving. De uitwisseling met andere disciplines, verzorgers, kleuterscholen en scholen is erg belangrijk voor ons.
Regelmatige bijscholing en specialisatie van onze logopedisten zorgen ervoor dat onze hulpverlening overeenkomt met de huidige stand van de wetenschappelijke kennis en de praktische eisen van ons vakgebied.
Onze therapietalen zijn Duits, Nederlands en Engels.

Natuurlijk doen we huisbezoeken in Kleve en de omgeving!

Wij zijn lid van de volgende beroepsvereniging:

dbs-ev